CÔNG ĐOÀN VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN HÒA TÍCH CỰC THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN ĐỢT 3 NĂM 2019

Hiến máu tình nguyện là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là nét đẹp trong cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Sáng nay, ngày 06 tháng 11 năm 2019 tại hội trường huyện ủy huyện Đầm Dơi, công đoàn viên trường tiểu học Thuận Hòa đã tích cực tham gia hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2019.

Đây là việc làm nhân văn thiết thực cần duy trì và nhân rộng trong toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Hiến máu tình nguyện là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là nét đẹp trong cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Sáng nay, ngày 06 tháng 11 năm 2019 tại hội trường huyện ủy huyện Đầm Dơi, công đoàn viên trường tiểu học Thuận Hòa đã tích cực tham gia hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2019.

Đây là việc làm nhân văn thiết thực cần duy trì và nhân rộng trong toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường.